Välkommen till Kvalifikator!

Vi arbetar med att synliggöra behovet av rätt sorts Kompetensförsörjning som utgår från arbetslivets och individens behov.

Välkommen in!

Kvalifikationsbasen

Databasen är ett verktyg och en modell för att underlätta individ- och företagsnära Kompetensinventering, Kompetenskartläggning och Validering i utbildningstermer.

 

Kvalifikationsbasen levereras av LEJ Consulting.

 

Kompetensförsörjning i Dalarna

Ny kartläggning från Region Dalarna som sammanställer arbetsmarknadens behov med det utbud som finns inom utbildningsväsendet. Kartläggningen är framtagen av Kvalifikator på uppdrag av Region Dalarna.