Välkommen till Kvalifikator!

Vår specialitet är validering och matchning av kvalifikationer. 

Med stöd av vårt verktyg och arbetssätt utvecklar vi era möjligheter att möta olika behov av och efterfrågan på kvalifikationer, oavsett om det handlar om

  • Strategisk och arbetsplatsnära kompetensförsörjning
  • Kartläggning och validering av yrkeserfarenhet
  • Matchning på arbetsmarknaden
  • Arbetsintegrerat  lärande eller praktik
  • Beskrivning av yrkesmodeller

Vi erbjuder även utbildning inom kompetenskartläggning.

Välkommen in!

 

   

Kvalifikationsbasen

Databasen är ett administrationsverktyg främst för att underlätta individ- och företagsnära kompetensinventering, kartläggning och validering men även för att säkra transparens och kvalité i sammanställandet. 

 

Kvalifikationsbasen levereras av LEJ Consulting.